Taxatie

Als u een huis heeft gekocht, of indien u de hypotheek wilt oversluiten, heeft u een taxatierapport nodig. In dit rapport staat een vrije verkoopwaarde en een executiewaarde, welke de bank altijd vraagt in verband met het verstrekken van de hypotheek. Uiteraard leveren wij ook deze dienst. Taxaties worden uitgevoerd conform het model financiering woonruimte 2016. Deze taxatierapporten worden door alle Nederlandse geldverstrekkers geaccepteerd. Uiteraard verzorgen wij ook uw NWWI taxatierapport.

Wij maken, nadat u ons een opdracht heeft verstrekt, zo snel mogelijk een afspraak om de woning te aanschouwen.

Nadat er een afspraak is gemaakt om het object te bezichtigen, zullen wij ter plaatse langsgaan om de woning op te nemen. Een aantal documenten willen wij daarbij graag overhandigd zien:
Bent u eigenaar, dan zorgt u altijd voor een kopie van het eigendomsbewijs. Gaat het om een appartement, dan zorgt u bovendien voor een kopie van de splitsingsakte en voor de stukken van de VvE (balans en notulen).
 
Lees meer >>

Bent u geen eigenaar omdat het gaat om een door u aangekocht object, dan zorgt u ervoor dat de verkoper/eigenaar of de verkopend makelaar deze kopieën bij opname/bezichtiging verstrekt, waarbij wij tevens nog een kopie van de koopovereenkomst willen ontvangen.
Wij proberen het taxatierapport binnen 5 werkdagen na opname en bezichtiging van het object digitaal en/of per post bij u te (laten) bezorgen.

Waardebepaling:
Een waardebepaling van uw woning verrichten wij gratis; wij komen graag langs om uw woning te waarderen in het kader van een verkoopoverweging. Bel voor een afspraak en kennismaking.